Persondata

Hos Makromann.no oppbevarer og behandler vi veldig få personopplysninger om deg, for å servisere deg best mulig. Den primære måte for hvordan vi innsamler personopplysninger, er når du besøker vårt nettsted, melder deg på vårt nyhetsbrev eller lignende.

Besøk på hjemmeside

Når du besøker Makromann.no samler vi inn opplysninger som sendes fra ditt terminalutstyr. Dette kan være opplysninger om din enhets ID, IP-adresse, enhetstype, browsertype, lengden av besøket, geografisk plassering, preferanser og opplysninger vedrørende din bruk av Makromann.no. Disse personopplysninger innsamles også via cookies, tracking URL´s og beacons. Det kan du lese mer om her.

Alt dette gjør vi for å kunne gi deg en god brukeropplevelse, hver gang du handler hos Makromann.no.

Nyhetsbrev, konkurranser mv.

Hvis du har deltatt i en konkurranse, meldt deg på vårt nyhetsbrev eller på annet vis har deltatt i et arrangement tilrettelagt av Makromann.no, har vi registrert data om deg i forbindelse med påmelding. Dette kan variere avhengig av hvilket event du har deltatt i. Vi samler aldri inn flere opplysninger enn nødvendig for å arrangere eventen eller levere serviceytelsen og du kan alltid få innsikt i de data vi har registrert om deg.

Vær oppmerksom på at visse konkurranser skjer via en tredjepart som f.eks. Facebook og Instagram, hvor disse blir dataansvarlig for eventuelle opplysninger du har gitt i forbindelse med konkurransen.

Overførsel av persondata til tredjepart

Makromann.no vil aldri selge eller offentliggjøre dine personopplysninger til en tredjepart uten ditt samtykke eller hvis det ikke er nødvendig for å fullføre en transaksjon (f.eks. levering av en vare eller utsendelse av nyhetsbrev) eller nødvendig for å sikre overholdelse av gjeldende lovgivning.

Makromann.no videregir informasjoner til partnere som har rett til å benytte dine opplysninger i forbindelse med levering av varer, og for at kunne holde deg oppdatert om status på en ordre. Utover dette gir vi dine opplysninger til våre utvalgte og betrodde partnere som behandler markedsføring, økonomi og betaling.

Makromann.no samarbeider med to eksterne databehandlere utenfor EU. Disse er Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc., som begge er etablert i USA. De nødvendige garantier for overføring av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

kopi av Google LLC’s sertifisering finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

kopi av Facebook Inc.’s sertifisering finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Oppbevaring av persondata

Hos Makromann.no oppbevarer vi dine personopplysninger så lenge det er nødvendig og tillatt ifølge den til enhver tid gjeldende lovgivning om behandling av personopplysninger.

Makromann.no tar forholdsregler for å sikre at vårt nettsted ikke inneholder virus eller annet relatert til dette. Dog kan vi aldri garantere en fullkommen sikkerhet ved dataoverførsler. Det betyr at det kan være risiko for at andre uberettiget tar seg adgang til våre opplysninger.

Makromann.no kan ikke gjøres ansvarlig for tap av noen art som måtte oppstå ved bruk av vårt nettsted som følge av innbrudd i Makromann.no sine systemer eller andre driftsforstyrrelser som Makromann.no ikke er ansvarlig for. Du avgir derfor dine opplysninger på eget ansvar.

Vi anbefaler derfor at du beskytter deg selv og dine opplysninger ved å lukke din browser etter bruk, installerer antivirus software og løpende oppdaterer din software.

Såfremt uberettigede skulle skaffe seg adgang til dine opplysninger vil vi gi deg beskjed uten unødig forsinkelse, og straks begynne avhjelpning av situasjonen ved bruk av de fornødne verktøyer.

Klageadgang

Du har mulighet for å klage over Makromann.no behandling av dine personopplysninger. Klagen skal sendes til:

Datatilsynet

Postboks 8177

0034 Oslo

Hjemmeside: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/